Úvod > Aktuálně > Výběrové řízení - ředitelka/ředitel

Výběrové řízení - ředitelka/ředitel

Výběrové řízení

Rada Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.

 

 

 

Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
- orientace v oblasti muzejnictví a všeobecný kulturní přehled
- znalost fungování a financování příspěvkových organizací
- zkušenosti s vedením lidí
- schopnost motivace, podpory a manažerské kontroly zaměstnanců, schopnost nalézat a probouzet v zaměstnancích jejich vlastní potenciál
- organizační a řídící schopnosti
- schopnost koncepčního, logického myšlení a schopnost analyzovat, vyhodnocovat analýzy a formulovat řešení
- komunikační a vyjednávací dovednosti, schopnost navázat a udržovat intenzívní spolupráci s organizacemi a institucemi působícími na úseku kultury
- vysoká flexibilita a spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost
- vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích
- občanská a morální bezúhonnost
- uživatelská znalost operačního programu MS Windows a souvisejících programů (MS Office)

Výhodou:
- aktivní znalost anglického nebo německého jazyka
- zkušenosti s řízením organizace muzejního typu
- orientace v právní problematice kultury, muzejnictví a památkové péče

Nabízíme:
- platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- nástup možný nejdříve během června 2018

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno a příjmení, titul uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- datum a podpis uchazeče

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- strukturovaný profesní životopis s kontaktním spojením (telefon, e-mail)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- návrh koncepce rozvoje a řízení organizace včetně návrhu odborného směřování a financování organizace s ohledem na ekonomické dopady navrhovaných opatření, s výhledem na 5 let v maximálním v rozsahu čtyř stran formátu A4
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Přihlášky je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi přihlášky uchazečů o pozici ředitelky/ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.

Přihlášky k výběrovému řízení zašlete na adresu:
Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Žižkova 57,
587 33 Jihlava.

Lhůta pro podání přihlášek končí dne 21. 5. 2018 ve 12.00 hodin. Obálku je třeba zřetelně označit slovy: „Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod – výběrové řízení ředitelka/ředitel – neotvírat“.
Na později doručené nebo neúplné přihlášky nebude brán zřetel.

Kontaktní osoba pro případné další informace:
Bc. Ivana Schallnerová,
tel.: 564 602 409,
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Stáhnout inzerát v pdf

vyberove rizenivyberove-rizeni-mvhb.pdf

Partnerské weby