Startseite > Bibliothek

Museumsbibliothek

Využijte širokých možností knihovny našeho muzea. Pro prezenční studium Vám knihovna nabídne publikace týkající se regionální historie a vlastivědy. Dále jsou Vám k dispozici sborníky a odborné časopisy. Součástí knihovního fondu jsou i publikace vydané za podpory Edice Vysočiny. Celý knihovní fond je zpracováván v počítačovém programu Clavius. V současné době je zpracováno na 2.140 svazků, další záznamy jsou průběžně doplňovány. Pro badatelské účely lze také nabídnout služby fotoarchivu.

Knihovna Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod se nachází v 2. patře Havlíčkova domu a je evidována Ministerstvem kultury ČR jako základní knihovna se specializovaným fondem, pod evidenčním číslem 4365/2002.

Návštěvní doba pro veřejnost

Úterý       8:00 - 12:00
Středa   13:00 - 16:00
Čtvrtek  13:00 - 16:00

Kontaktní osoba

Ludmila Janáčková
Tel.: 569 429 151, 605 806 185
Po dohodě s knihovnicí si můžete návštěvu domluvit dle Vašich možností.

Nabídka služeb

  • Kopírování
  • Zajištění fotokopií z fotoarchivu
  • Internet

Partnerské weby