Startseite > Dienste > Wissenschaftliche Tätigkeit und Forschungstätigkeit

Wissenschaftliche Tätigkeit und Forschungstätigkeit des Mus

Vědecko - výzkumná a badatelská činnost je logickým základem naší činnosti. Musíme o sbírkové předměty řádně pečovat, ale musíme také řadu věcí a souvislostí znát. Vědecko - výzkumná a badatelská činnost pomáhá ozřejmit dosud neprozkoumané detaily a souvislosti, které se týkají nejrůznějších předmětů a jevů. Díky této činnosti se dozvídáme řadu poznatků, které se mohou publikovat a získáváme také nové sbírkové předměty. V rámci této činnosti také provádíme restaurování a konzervaci sbírkových předmětů.

Vědecko-výzkumná a odborná činnost v roce 2008

Těžba a zpracování polymetalických rud na Havlíčkobrodsku

Vědeckovýzkumný úkol „Těžba a zpracování polymetalických rud na Havlíčkobrodsku“ ve spolupráci s MV Jihlava.
Odpovídá: Mgr. Pavel Rous

Archeologické výzkumy

Archeologické výzkumy formou smluvních i nesmluvních archeologických akcí (v rámci toho průběžně vypracovávat vyžádaná odborná vyjádření a písemné smlouvy, ohlašovat zahájení jednotlivých akcí, vést archeologický deník, pořizovat terénní dokumentaci, vyhotovovat expertní dodatky pro stavebníky/investory a zpracovat závěrečné zprávy o smluvních archeologických akcích MV HB pro ARÚ Praha).
Odpovídá: Mgr. Pavel Rous

Expozice Havlíčkobrodska

Práce na chystané expozici Havlíčkobrodska.
Odpovídají: Mgr. Alena Jindrová, Zina Zborovská, Eduard Veselý, Mgr. Pavel Rous

Etnografické projekty

Spolupráce s muzei kraje Vysočina na celokrajských etnografických projektech.
Odpovídá: MgA. Jiří Jedlička, Mgr. Alena Jindrová

Osobnost a dílo Karla Havlíčka Borovského

Ve spolupráci s externími odborníky provést analýzu a stanovení cílů vedoucích ke komplexnímu zpracování osobnosti a díla Karla Havlíčka Borovského.
Odpovídá: Zina Zborovská

Expozice Jaroslava Haška

Reinstalace a doplnění expozice Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou.
Odpovídá: Eduard Veselý, Zina Zborovská, MgA. Jiří Jedlička

Rozvoj expozic a péče o sbírkové předměty

S Městským úřadem Ledeč nad Sázavou a Obecním úřadem Lipnice nad Sázavou metodicky spolupracovat při rozvoji tamějších expozic a zajištění péče o sbírkové předměty.
Odpovídá: MgA. Jiří Jedlička

Novější historie Havlíčkobrodska

Pokračování prací na zjištění skutečností vztahujících se k novější historii regionu Havlíčkobrodska. Práce bude zaměřena na historii židovských obcí na Havlíčkobrodsku a jejich zánik během druhé světové války.
Odpovídá: Mgr. Alena Jindrová

Rozhovory s pamětníky

Spolupráce s Konfederací politických vězňů a kabelovou televizí HB-in na realizaci audio-video rozhovorů s pamětníky, pronásledovanými v 50. letech.
Odpovídá: Mgr. Alena Jindrová, MgA. Jiří Jedlička

Partnerské weby