Úvod > Havlíčkobrodsko > Regionální bibliografie

Regionální bibliografie Havlíčkobrodska a soupisy starých knih

 

Digitalizovaná díla

Jan František Beckovský Poselkyně starých příběhův českých

Historie Havlíčkobrodska (celý seznam)
Bibliografie článků týkající se dějin Havlíčkobrodska vzniká ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny Havlíčkův Brod a Státním okresním archivem Havlíčkův Brod.

 

 

 

Památky Havlíčkobrodska (celý seznam)
Bibliografie, která soustředí publikované informace o nemovitých památkách regionu, vzniká ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny Havlíčkův Brod a Státním okresním archivem Havlíčkův Brod.

 

 

 

Staré tisky (celý seznam)
Staré tisky, tj. knihy vytištěné v 16.-18. století jsou uloženy ve sbírkovém fondu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a podléhají badatelskému režimu. Přehled starých tisků je výsledkem spolupráce s Krajskou knihovnou Vysočiny.

 

 

 

Tisky 19. století (celý seznam)
Soupis knih z 19. století uložených ve sbírkovém fondu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod je výsledkem spolupráce s Krajskou knihovnou Vysočiny. Knihy podléhají badatelskému režimu.

 

Hornictví na Havlíčkobrodsku

Bibliografie týkající se hornictví v tomto regionu. Kartografické prameny a literatura. Geologie a mineralogie, historie dolování, hornické mapy.

Staré hornické mapy z Havlíčkobrodska

Soupis starých hornických map z území okresu Havlíčkův Brod shrnuje základní informace zejména o ručně kreslených mapách, dochovaných v originálech nebo v kopiích, i o mapách vydaných tiskem. Převážně se jedná o samostatné mapy, ojediněle také o mapové přílohy v knižních publikacích.
Soupis, do něhož byly zařazeny mapy vyhotovené, resp. vydané do poloviny 20. století, bude průběžně aktualizován. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod (kontaktní adresa Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) proto uvítá každé upozornění na existenci dalších kartografických pramenů k poznání hornické minulosti Havlíčkobrodska.

Soupis kartografických pramenů k historii hornictví na Havlíčkobrodsku

Literatura k historii hornictví na Havlíčkobrodsku

Přehled literatury k historii hornictví na Havlíčkobrodsku obsahuje výběr odkazů na knižní monografie, stati a články, seřazených abecedně podle příjmení autorů. Více či méně stěžejním tématem vybraných publikací je prospekce, těžba a zpracování zejména polymetalických a železných rud, případně aktivity bezprostředně s hornictvím související, a také geologie a mineralogie rudních ložisek.
Pro lepší orientaci jsou v poznámkách pod málo konkrétními odkazy stručně přiblížena pojednávaná témata, zejména lokality. Lokalizace je dána názvy katastrálních obcí, ojediněle názvy subregionů, jako např. Přibyslavsko, Ledečsko, Havlíčkobrodsko v užším prostorovém významu, atd. Pokud jde o osady, samoty a zaniklá hornická sídliště (ZHS), jsou uvedeny v závorce za příslušnými katastrálními obcemi.
Přehled literatury bude, stejně jako soupis montánních map, průběžně aktualizován. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod předem děkuje za věcné připomínky i informace o opomenutých publikacích (kontaktní adresa Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Soupis literatury k historii hornictví na Havlíčkobrodsku

Partnerské weby