Home > Havlíčkobrodsko region > Regional bibliography

Regional bibliography

 

Digitalizovaná díla

Jan František Beckovský Poselkyně starých příběhův českých

Historie Havlíčkobrodska (celý seznam)
Bibliografie článků týkající se dějin Havlíčkobrodska vzniká ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny Havlíčkův Brod a Státním okresním archivem Havlíčkův Brod.

 

 

 

Památky Havlíčkobrodska (celý seznam)
Bibliografie, která soustředí publikované informace o nemovitých památkách regionu, vzniká ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny Havlíčkův Brod a Státním okresním archivem Havlíčkův Brod.

 

 

 

Staré tisky (celý seznam)
Staré tisky, tj. knihy vytištěné v 16.-18. století jsou uloženy ve sbírkovém fondu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a podléhají badatelskému režimu. Přehled starých tisků je výsledkem spolupráce s Krajskou knihovnou Vysočiny.

 

 

 

Tisky 19. století (celý seznam)
Soupis knih z 19. století uložených ve sbírkovém fondu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod je výsledkem spolupráce s Krajskou knihovnou Vysočiny. Knihy podléhají badatelskému režimu.

 

Hornictví na Havlíčkobrodsku

Bibliografie týkající se hornictví v tomto regionu. Kartografické prameny a literatura. Geologie a mineralogie, historie dolování, hornické mapy.

Staré hornické mapy z Havlíčkobrodska

Soupis starých hornických map z území okresu Havlíčkův Brod shrnuje základní informace zejména o ručně kreslených mapách, dochovaných v originálech nebo v kopiích, i o mapách vydaných tiskem. Převážně se jedná o samostatné mapy, ojediněle také o mapové přílohy v knižních publikacích.
Soupis, do něhož byly zařazeny mapy vyhotovené, resp. vydané do poloviny 20. století, bude průběžně aktualizován. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod (kontaktní adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) proto uvítá každé upozornění na existenci dalších kartografických pramenů k poznání hornické minulosti Havlíčkobrodska.

Soupis kartografických pramenů k historii hornictví na Havlíčkobrodsku

Literatura k historii hornictví na Havlíčkobrodsku

Přehled literatury k historii hornictví na Havlíčkobrodsku obsahuje výběr odkazů na knižní monografie, stati a články, seřazených abecedně podle příjmení autorů. Více či méně stěžejním tématem vybraných publikací je prospekce, těžba a zpracování zejména polymetalických a železných rud, případně aktivity bezprostředně s hornictvím související, a také geologie a mineralogie rudních ložisek.
Pro lepší orientaci jsou v poznámkách pod málo konkrétními odkazy stručně přiblížena pojednávaná témata, zejména lokality. Lokalizace je dána názvy katastrálních obcí, ojediněle názvy subregionů, jako např. Přibyslavsko, Ledečsko, Havlíčkobrodsko v užším prostorovém významu, atd. Pokud jde o osady, samoty a zaniklá hornická sídliště (ZHS), jsou uvedeny v závorce za příslušnými katastrálními obcemi.
Přehled literatury bude, stejně jako soupis montánních map, průběžně aktualizován. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod předem děkuje za věcné připomínky i informace o opomenutých publikacích (kontaktní adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Soupis literatury k historii hornictví na Havlíčkobrodsku

Partnerské weby