15. březen 1939

Tomuto osudovému výročí věnovala naše historička Mgr. Alena Jindrová přednášku, která se uskutečnila 14. 3. v Kavárně Ve Vile a dorazilo na ni kolem 40 zájemců.

Ti z vás, kteří nemohli dorazit si mohou alespoň prohlédnout několik fotografií zachycujících události osudového dne v našem regionu, doplněny o vybraný citát, který je převzat z publikace Havlíčkobrodsko v národním odboji

„15. březen 1939, den našeho největšího ponížení, kdy se proti zrazené a opuštěné České a Moravskoslezské zemi valily hordy chtivých cizích uchvatitelů. A třebaže naše Českomoravská vysočina přivítala je po zásluze velkou sněhovou smrští a zdržela zavátými silnicemi postup německých obrněných kolon (první tank se objevil v Havl. Brodě v poledne 15. března), rozlezli se jako ‚švábi‘ přece jen v několika dnech po celé naší okleštěné zemi, obsadili svým vojskem školy a svými lidmi naše úřady a přinesli nám i svůj ‚ráj‘.“

Fotografie ukazují situaci v březnových dnech v Německém Brodě a Přibyslavi.