Dny Otevřených Ateliérů na Vysočině

Vážení přátelé

5. a 6. října 2019 se uskuteční již 9. ročník Dnů otevřených ateliérů na Vysočině. Slavnostní zahájení proběhne 11. 9. od 17 hod. letos nově v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo nám. 24.

DOA je kulturní akce, která má vzbudit zájem veřejnosti o umění a řemeslo v kraji Vysočina. Umělci zase na oplátku získávají nové kontakty, zákazníky a v případě škol a muzeí nové žáky a návštěvníky.

Akce probíhá pro veřejnost a zúčastněné ateliéry zcela zdarma.

Záštitu nad akcí opět převzala náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu paní Ing. Jana Fischerová, CSc. 

Účastníci loňských Dnů Otevřených Ateliérů si pro návštěvníky nachystali dílničky pro děti, dílny a workshopy pro dospělé, výstavy, ukázky výroby a tvorby. Součástí byly také obchůdky ze kterých si zájemci mohli odnést domů originální šperk, malbu, keramiku, sklo a jiná originální díla. Pokud nemáte možnost pozvat návštěvníky přímo k vám do ateliéru, nabízí se také možnost alternativních prostor jako hrady, zámky, muzea, galerie, kavárny, nevyužité haly, statky, chalupy a jiné prostory.

Pro veřejnost každý rok vydáváme celokrajskou informační brožuru se seznamem všech míst, která mohou zájemci v rámci Dnů Otevřených Ateliérů navštívit a zajišťujeme propagaci celé akce.

V případě dotazů, připomínek nebo nápadů přednostně pište na e-mail: doa.muhb@gmail.com
nebo volejte na telefonní číslo: +420739510523

Další podrobnosti se dočtete na webu www.vysocina-kultura.cz, který bude průběžně aktualizován.

Těšíme se na setkání s Vámi na akci DOA 2019.

MgA. Martina Mrázová
Koordinátorka Dnů otevřených ateliérů
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod
www.vysocina-kultura.cz
www.muzeumhb.cz
https://www.facebook.com/doavysocina/