HOMO LUDENS / ČLOVĚK HRAVÝ

Na této stránce najdete pestré multimediální projekty, které pomáhají poznávat historii Havlíčkobrodska a Vysočiny nebo jejich osobností poněkud hravější a audiovizuální formou. Věříme, že si mezi těmito počiny najdete oblíbená videa, prověříte své znalosti o Karlu Havlíčkovi Borovském přímo v rozhovoru s ním nebo si projedete užitečné odkazy na weby a databáze, které Vám odhalí a poutavě odprezentují ještě mnohem více. Přejeme mnoho zábavnou cestou nabytých poznatků!

CHATBOT KHB - pohovořte s mistrem o jeho životě a díle!
CHATBOT KHB – pohovořte s mistrem o jeho životě a díle!

Regionální učebnice AŽ MĚ TRČKA TRKNE

Zajímavosti o historii regionu

Web KHB 200 a výročí Karla Havlíčka Borovského roku 2021

Vše o oslavách velkého Havlíčkova jubilea na jednom místě ZDE:

Doporučené pořady z roku 2021 k osobnosti Karla Havlíčka Borovského:

Historie.cs: Dva synci z kupeckých krámů
Dokument Havlíčku, Havle…!

Rozhovory s pamětníky / Oral history

Naše muzeum se zabývá orální historií – zachycováním výpovědí pamětníků, které se týkají důležitých historických událostí v našem regionu. Podařilo se nám zachytit výpovědi, jež se týkají dějin 2. světové války a perzekuce za doby komunismu po roce 1948. Výpovědi jsou uloženy v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod. Jsou k dispozici k badatelským účelům – v podobě video či audio záznamu anebo v přepisu. Mohou být také využívány pro vzdělávací účely. Účelem muzea je zachovat tyto paměti pro další generace.

JAROMÍR STOJAN                                 FRANTIŠEK BROŽ

Politický vězeň 50. let. z Havlíčkobrodska.           Soukromník o hospodaření v 50. letech

 

Havlíčkův Brod v minulosti a dnes – komparace

Odhalte závoj minulosti! Kdo chodil po brodských ulicích a jak vlastně vypadaly? Jak změnily svůj zevnějšek různé význačné budovy? Buď zde nebo na Facebooku si projděte  celou sérii originálních komparačních fotografií.

 

Užitečné odkazy a databáze pro badatele a další zájemce

Díky různým zákoutím internetu lze nalézt řadu užitečných webů, aplikací a databází, které Vám zjednoduší Vaši badatelskou i jinou činnost a uvidíte zde snadno exponáty a dokumenty, ke kterým byste se dostávali jinak značně obtížně.

CENTRÁLNÍ EVIDENCE SBÍREK MUZEJNÍ POVAHY

Najdete zde digitalizované a ofocené exponáty a sbírkové předměty z muzeí po celé ČR. Nejlepší je do kolonky zadat 1) vlastníka/správce sbírky, 2) nechat si vyjet seznam sbírek daného muzea, 3) kliknout na patřičnou položku a 4) posléze kliknout na lupu u jednotlivých sbírek či podsbírek. Poté už můžete bádat.

ARCHIVNÍ FONDY A SBÍRKY V ČESKÉ REPUBLICE

Naleznete zde seznamy archivních fondů a sbírek z celé ČR. Neobsahuje digitalizované dokumenty, jedná se o orientační nástroj. Badatel si zadá vyhledávané klíčové slovo či jiné parametry, např. vlastníka/správce fondu a posléze dostane informace o daných sbírkách, nakolik jsou zpracované, zpřístupněné veřejnosti atd. Dobré pro heuristickou fázi při započetí např. historické diplomové práce apod.

BADATELNA.EU

Vyhledávač napříč archivními i jinými fondy v ČR, zpřístupňuje ať už obecné informace o jednotlivých fondech či dokumentech, tak poskytuje odkazy na další databáze, kde jsou hledané prameny případně v digitální podobě.

BIBLIOGRAFIE DĚJIN ČESKÝCH ZEMÍ

BDČZ poskytuje na webu veřejný bezplatný přístup do databází, které v současnosti obsahují více než 500 000 záznamů odborné literatury od r. 1990, výběrově od r. 1945. Záznamy s označením E zobrazují plný text.

 

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA VYSOČINY

Digitální knihovna v systému Kramerius od Krajské knihovny Vysočiny Havlíčkův Brod obsahující zejména digitalizovanou regionální literaturu či periodika.

 

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA KRAMERIUS

Digitální knihovny Kramerius 5 a 3 od Národní knihovny ČR poskytují velké množství digitalizovaných dokumentů, knih, periodik apod. K některým je však omezený přístup kvůli autorským právům.

 

ONLINE KATALOGY A DATABÁZE MZK + DIGITÁLNÍ KNIHOVNA MZK

Moravská zemská knihovna v Brně provozuje digitální knihovnu, která nabízí digitální dokumenty prostřednictvím systému Kramerius, a obsahuje jak volná, tak i autorsky chráněná díla různého žánru. Moravská zemská knihovna v Brně též provozuje rozcestník, ze kterého se uživatel dostane i do dalších digitálních knihoven provozovaných v ČR, které fungují na systému Kramerius.

ZDIGITALIZOVANÉ DOKUMENTY O KARLU HAVLÍČKOVI BOROVSKÉM A JEHO RODIŠTI + VÝKLAD O ŽIVOTĚ A DÍLE KHB

Projekt od Památníku Karla Havlíčka Borovského, který se od svého otevření v roce 1931 nachází v rodném domku KHB v Havlíčkově Borové. Pod těmito odkazy najdete celou řadu zajímavých publikací staršího data a také audio výklad o životě a díle velkého novináře a spisovatele.

PDF KNIHY

Obsahuje digitalizované verze Vlastivědy moravské, Ottovy encyklopedie a dalších významných historických dokumentů.

 

POČET OBYVATEL A DOMŮ PODLE VÝSLEDKŮ SČÍTÁNÍ OD ROKU 1869

Jednoduchý statistický nástroj, v němž lze přehledně najít požadované údaje. Výběr jde konkretizovat podle krajů, okresů a dokonce obcí.

 

MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ + ACTA PUBLICA + VEDUTY + SČÍTACÍ OPERÁTY

Jeden z největších archivů v v ČR poskytuje také užitečné vyhledávácí a badatelské nástroje a zpřístupňuje též digitalizované archivní materiály. Genealogům se může velmi hodit databáze Acta publica, jiní badatelé určitě ocení digitalizované vzácné veduty českých i moravských měst z raného novověku.

CZECH MEDIEVAL SOURCES

Zveřejňuje významné edice k českým středověkým dějinám. Obsahuje také digitalizované prameny a dokumenty. V současné chvíli je takto dostupných 797 svazků a měsíčně přibývá kolem šesti svazků.

OSA ARCHIVUM CATALOG

Archiv rádia Svobodná Evropa, obsahuje řadu dokumentů či audionahrávek. Orientace je poněkud složitější neboť je databáze pouze v angličtině.

SPOLEČNÁ ČESKO-SLOVENSKÁ DIGITÁLNÍ PARLAMENTNÍ KNIHOVNA + DIGITÁLNÍ KNIHOVNA ČESKÉ SNĚMY

Obsahuje digitalizované rejstříky, protokoly a další dokumenty jednotlivých sněmů, rad a parlamentů na našem území od roku 1848. Digitální knihovna „České sněmy“ navazuje chronologicky sestupně na Společnou č-sl. digitální parlamentní knihovnu a poskytuje digitalizované dokumenty spjaté s českým územím od středověku.

VÝZNAMNÉ GEOLOGICKÉ LOKALITY V ČR

Databáze obsahuje záznamy o místech v České republice, která dokumentují ukázky mnoha velmi různorodých geologických jevů, významných výskytů hornin, minerálů i zkamenělin.

ARCHIV ZEMĚMEŘIČSKÉHO ÚSTAVU

Přívětivý nástroj pro badatele zpřístupňující indikační skici, stabilní katastr z 19. stol., mapy vojenského mapování a další kartografické materiály k celé ČR. Stačí kliknout kamkoli na mapu a vpravo vyjede seznam dostupných archiválií.

 

OLDMAPS – STARÉ MAPY

Materiály od Laboratoře geoinformatiky obsahující všechna tři vojenská mapování, Müllerovo mapování a stabilní katastr.

INFORMAČNÍ SYSTÉM O ARCHEOLOGICKÝCH DATECH

Státní archeologický seznam (SAS) ukazující archeologické lokalityčerveně  jsou značena Území s archeologickými nálezy kategorie UAN I, kde je 100-50 % možnosti nálezu a modře Území s archeologickými nálezy kategorie UAN II, kde je 50-0 % možnosti archeologického nálezu. Portál se hodí zejména stavařům při plánování jejich práce.

SOUPIS PAMÁTEK – ENCYKLOPEDICKÝ PŘEHLED SÍDEL + NPÚ PAMÁTKOVÝ KATALOG

Soupis památek je fanouškovský projekt mapující typy středověkých sídel (hrady, paláce, tvrze ad.) a jejich konkrétní příklady na území Čech a Moravy. V památkovém katalogu vytvořeném Národním památkovým ústavem ČR naleznete po konkretizaci vyhledávání na kraj či město soupis jednotlivých tamějších památek (měšťanských domů, historických radnic ad. budov, ale také božích muk, mezních kamenů aj.).

KREV LEGIONÁŘE – LEGIE 100

Známý rozsáhlý seznam československých legionářů, kde lze najít i hrdiny z Vysočiny a Havlíčkobrodska! Pokud máte doma nějakého pradědečka, který v legiích byl a stále v této databázi není, můžete se také podílet na jejím doplnění.

NÁBOŽENSKÝ INFOSERVIS

Aktuální dění ve světě náboženství, portál hodící se i k práci v oblasti religionistiky. Cílem portálu není ani tak podávat horké novinky, ale pomocí zajímavých zpráv poukazovat na obecnější trendy ve světě náboženství a jevů s ním souvisejících.

 

LIDOVÁ KULTURA

Portál hodící se při práci v oblasti etnologie, nabízí mj. encyklopedické informace o lidové kultuře v ČR, odkazy na odborná pracoviště, zdroje informací, dostupná periodika a publikace.

HROU POZNEJ DĚJINY – ZAJÍMAVÉ EDUKAČNÍ APLIKACE A HRY

Ukázka her, interaktivních aplikací a webů s výraznými edukačními prvky. Pojednání o tom, jak k nim přistupovat, jak a kdy je využít např. při výuce dějin a dalších předmětů (zeměpis, fyzika apod.).

 

LEXILOGOS

Slovníky mnoha jazyků z současnosti, ale i staršího data vydání, obsahuje i další literaturu a dokumenty.