Rozhovory s pamětníky

Naše muzeum se zabývá orální historií – zachycováním výpovědí pamětníků, které se týkají důležitých historických událostí v našem regionu. Podařilo se nám zachytit výpovědi, jež se týkají dějin 2. světové války a perzekuce za doby komunismu po roce 1948. Výpovědi jsou uloženy v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod. Jsou k dispozici k badatelským účelům – v podobě video či audio záznamu anebo v přepisu. Mohou být také využívány pro vzdělávací účely. Účelem muzea je zachovat tyto paměti pro další generace.

Jaromír Stojan – rozhovor