Archives

Ze života na venkově v okolí Havlíčkova Brodu

Publikováno Podělte se o své nápady. <p>Autoři publikace vám přiblíží lidové zvyky a obyčeje, které se podařilo mezi pamětníky zachytit. Některé se dochovaly jen v zápisech národopisných pracovníků, obvykle učitelů venkovských škol z přelomu 19. a 20. století. Kniha popisuje průběh obyčejového, liturgického a pracovního roku. Najdete v ní rejstřík zmíněných obcí a krásné ilustrace od Dušana Naňáka.</p>

Stížný list: České a moravské šlechty proti upálení Jana Husa 1415-2015

Publikováno Podělte se o své nápady. <p>Kniha zkoumá osudy sídel v regionu na pomezí Čech a Moravy, jejichž majitelé, vesměs příslušníci drobné šlechty, se stali signatáři listu, popisem pečetí, připojených k jedinému dochovanému exempláři dokumentu a přináší srovnání obrazové podoby originálu, dochovaného ve skotském Edinburghu s jeho faksimile ve Státním archivu ČR. Kniha je významná pro regionální historii sídel v oblasti kolem Havlíčkova Brodu. Zachycuje jednoznačně nejvýznamnější moment celé jejich historie a také hledá odpověď na otázku, kdo byli signatáři protestu, jaká byla jejich motivace a důvody, které je vedly v roce 1415 k politickému vystoupení evropského významu. Pro mnohé obce jsou pečeti a šlechtické predikáty vůbec prvním dokladem jejich existence.</p>

Židé na Havlíčkobrodsku

Publikováno Podělte se o své nápady. <p>Kniha mapuje část historie židovského obyvatelstva na Havlíčkobrodsku, která dosud zůstávala historiograficky téměř nezachycena. Jedná se o první část širší práce, která by měla mít v následující době i své pokračování. Mnoho informací v knize zveřejněných je zcela nových. Velkou hodnotou knihy je skutečnost, že je založena na archivních pramenech uložených zejména ve státním okresním archivu v Havlíčkově Brodě, v Národním archivu ČR, v Archivu Židovského muzea v Praze a v Archivu Památníku Terezín. Těžiště knihy spočívá v popisu dějin Židů žijících v oblasti v 19. a v první polovině 20. století.  </p>