Programy

Naše muzeum pro Vás připravilo vzdělávací programy, které jsou určeny pro mateřské, základní a střední školy. Jedná se o programy ke stálým expozicím, krátkodobým výstavám a zahrnuty jsou i celoroční přednášky. Nedílnou součástí naší nabídky jsou kreativní dílny vztahující se k vybraným výstavám, muzejní noci, velikonočním a vánočním svátkům.

Nabízené programy a přednášky lze uskutečnit v kterýkoliv pracovní den včetně pondělí. Větší skupiny je nutné objednat předem.

PROGRAM KE STÁLÉ EXPOZICI


EGYPT V MUZEU
Termín: celoročně
Věková kategorie: ZŠ, SŠ
Vzdělávací oblast: člověk a společnost, dějiny, starověk
Délka programu: 45 minut
Cena: 20 Kč
Místo konání: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod –Havlíčkův dům
Kontaktní osoba: Zuzana Nováčková, novackova@muzeumhb.cz, tel. 569 429 151 nebo 736 252 922

Pojďte s námi nahlédnout do tajuplného světa Egypťanů a velkých faraonů. V rámci prohlídky projdeme staroegyptsky upravené podzemní chodby muzea, které jsou vyzdobeny nástěnnými malbami, keramickými a kamennými artefakty,ale i replikami mumií. Společně se vydáme na cestu po Nilu, poznáme typické egyptské stavby či zjistíme, jakým způsobem probíhala mumifikace. Součástí programu jsou pracovní listy, které si žáci odnášejí po jejich vyplnění s sebou.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA EXPOZICE

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ – život a odkaz
Expozice: „Karel Havlíček Borovský – život a odkaz“
Termín: celoročně
Věková kategorie: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Vzdělávací oblast: člověk a společnost, dějiny, moderní doba
Délka programu: dle domluvy
Cena: zdarma
Místo konání: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod –Havlíčkův dům
Kontaktní osoba: Zuzana Nováčková, novackova@muzeumhb.cz,  tel. 569 429 151 nebo 736 252 922

V rámci komentované prohlídky se návštěvníci seznámí s nejdůležitějšími okamžiky života Karla Havlíčka Borovského. Prohlídka se odehrává v místnostech původního bytu, kde Havlíček krátce bydlel se svojí ženou Julií a dcerou Zdeňkou, než byl odvezen do vyhnanství v Brixenu v roce 1851. K vidění je též řada osobních památek a dobových předmětů. Po komentované prohlídce mají návštěvníci možnost prohlédnout si i výstavy, které se v dané době konají v našem muzeu.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA EXPOZICE

OTAKAR ŠTÁFL
Termín: celoročně
Věková kategorie: ZŠ, SŠ
Délka programu: dle domluvy
Místo konání: Štáflova bašta, park Budoucnost, Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba: Zuzana Nováčková, novackova@muzeumhb.cz, tel. 569 429 151 nebo 736 252 922

Expozice: Expozice je věnovaná velkému patriotovi, rodákovi  z Německého Brodu, akademickému malíři, ilustrátorovi, iniciátorovi několika brodských pomníků, organizátorovi největší výstavy o Karlu Havlíčkovi Borovskému, jednomu z prvních filmařů, malíři Vysokých Tater, zkrátka člověku mnoha talentů a aktivit.

 

 

PROGRAMY KE KRÁTKODOBÝM VÝSTAVÁM

DVOŘÁKOVY VYLOMENINY
Termín: 11. 3. – 26. 4. (komentovaná prohlídka s výtvarnou dílnou)
Věková kategorie: MŠ, ZŠ, SŠ
Místo konání: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod – Havlíčkův dům
Kontaktní osoba: Zuzana Nováčková, novackova@muzeumhb.cz, tel: 569 429 151, 736 252 922

Expozice: Ve dnech 27. února až 18. května 2019 bude v muzeu k vidění výstava havlíčkobrodského sochaře Radomíra Dvořáka, nazvaná „Dvořákovy vylomeniny“. Autor, narozený v roce 1959 v Havlíčkově Brodě, se v poslední dekádě zaměřil na sochařskou tvorbu     v kameni, zejména v krásné lipnické žule, a svá díla instaloval a vystavoval na řadě míst nejen   na Havlíčkobrodsku, ale po celé naší vlasti i v zahraničí. Ke svému životnímu jubileu říká: „Vzpomínky? Ani ne. Jen ohlédnutí. Ve zpětném zrcátku dostávají věci jakýs takýs smysl. Teprve teď pomalu začínám chápat, co jsem měl celou tu dobu dělat a co budu muset horko těžko dohánět.“ Obdivovatelé Radomírovy tvorby se zajisté mají na co těšit!


100 LET SKAUTINGU V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Výstava se připravuje ve spolupráci s Junákem – českým skautem
(Středisko Bobříci Havlíčkův Brod z. s.). Vernisáž 31. 5. 2019.
Termín programů: 10. 6. – 1. 9. 2019
Věková kategorie: MŠ, ZŠ, SŠ
Místo konání: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod – Havlíčkův dům
Kontaktní osoba: Zuzana Nováčková, novackova@muzeumhb.cz, tel. 569 429 151, 736 252 922

K výstavě bude připraven doprovodný program pro všechny věkové skupiny – komentované prohlídky, dílny, hry.

ŽIVOT A DÍLO FOTOGRAFA OTTO FRAUSE
Věková kategorie: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Místo konání: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod – Havlíčkův dům
Kontaktní osoba: Zuzana Nováčková, novackova@muzeumhb.cz, tel. 569 429 151, 736 252 922

Komentované prohlídky; program bude upřesněn.

Výstava Otto Fraus je vzpomínkou na pozapomenutého fotografa, jehož ateliér se v Havlíčkově Brodě nacházel za první republiky. Fraus byl legionář a v roce 1945 pořídil nejznámější fotografie z konce války v Havlíčkově Brodě. Vernisáž 13. 10. 2019.

Komentované prohlídky; program bude upřesněn.

PROGRAMY KE SVÁTKŮM

VELIKONOČNÍ DÍLNY
Termín: 8. a 9. 4. 2019
Věková kategorie: MŠ, ZŠ, SŠ (do 15ti let)
Délka programu: 60 min
Cena: 20 Kč

Místo konání: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod – Havlíčkův dům
Kontaktní osoba: Zuzana Nováčková, novackova@muzeumhb.cz, tel. 569 429 151, 736 252 922

OSTATNÍ PROGRAMY

Jom haŠoa
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu
Termín: 2.–10. 5. 2019
Věková kategorie: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Místo konání: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod – Havlíčkův dům
Kontaktní osoba: Zuzana Nováčková, novackova@muzeumhb.cz, tel. 569 429 151, 736 252 922

 

Příběh zachránců
Pro: 2. stupeň ZŠ
Doba trvání: 60 min
Klíčová slova: holocaust, pomoc,
odvaha, strach, zachránce

Protižidovské zákony a nařízení
Pro:
Doba trvání: 60 min
Klíčová slova: holocaust, norimberské
zákony, lidská důstojnost, příslušnost
ke skupině

MUZEJNÍ NOC SKAUTSKOU STEZKOU
Termín: 31. 5. 2019
Věková kategorie: neomezeno
Místo konání: Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod + Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod – Havlíčkův dům

Slavnostní zahájení výstavy 100 let skautingu v Havlíčkově Brodě spojené se skautským programem muzejní noci pro veřejnost a dětské návštěvníky (prohlídka, hry). Výstava se připravuje ve spolupráci s Junákem – českým skautem (Středisko Bobříci Havlíčkův Brod z. s.).

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY / PRÁZDNINY S MUZEEM!
Termín: 8.–12. 7. 2019 a 12.–16. 8. 2019 (oba termíny již obsazeny)
Věková kategorie: 7–15 let
Místo konání: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod – Havlíčkův dům
Kontaktní osoba: Zuzana Nováčková, novackova@muzeumhb.cz, tel. 569 429 151, 736 252 922

Pojďte s námi objevovat město Havlíčkův Brod a jeho okolí. Pro děti je připraven bohatý  vzdělávací i zábavný program. Společně strávíme chvíle plné dobrodružství, her a poznání.

TAVBA SKLA V REPLICE STŘEDOVĚKÉ SKLÁŘSKÉ PECE
Termín: 31. 8. 2019
Věková kategorie: bez omezení
Místo konání: Havlíčkův Brod – Vlkovsko
Kontaktní osoba: Zuzana Nováčková, novackova@muzeumhb.cz, tel. 569 429 151, 736 252 922

Víte, jaké suroviny jsou potřeba k výrobě skla? Přijďte s námi strávit příjemné chvíle u funkční repliky středověké sklářské pece v Havlíčkově Brodě. Po oba dva dny bude pro Vás připraven bohatý program, v rámci kterého se dozvíte, jak probíhá tavba a foukání skla.  Návštěvníci budou mít též možnost nahlédnout do tvorby významného skláře Františka Nováka z Dobronína, který se specializuje na výrobu replik historického skla z období 2. – 18. století. Na místě budou k vidění též ukázky hrnčířské výroby, výroby šindelů a práce se dřevem, drcení či fritování křemene.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod si pro Vás připravilo přednášky týkající se našeho regionu. V případě zájmu pro Vás můžeme připravit přednášku či besedu na dohodnutý termín a upravit téma dle vašeho přání. Naši historici mohou přijít   se svou přednáškou i přímo k Vám. Co Vám můžeme nabídnout?

Cesta do pravěku (Mgr. A. Knápek)
Archeologické nálezy a památky na Havlíčkobrodsku (Mgr. A. Knápek)
Vznik a vývoj města (Mgr. A. Knápek)
Hornictví na Havlíčkobrodsku (Mgr. A. Knápek)
Husitství na Havlíčkobrodsku (Mgr. A. Knápek)
Karel Havlíček Borovský a národní obrození (Mgr. M. Kamp)
První světová válka a říjen 1918 (Mgr. M. Kamp)
Piloti RAF z Havlíčkobrodska (Mgr. M. Kamp)
Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku (Mgr. M. Kamp)
Architektura na Havlíčkobrodsku (Mgr. M. Kamp)
Významné osobnosti Havlíčkova Brodu (Mgr. M. Kamp)
Památky Havlíčkova Brodu (Mgr. M. Kamp)
Kapitoly z dějin 2. pol. 20. století (Mgr. A. Jindrová)
Holocaust na Havlíčkobrodsku (Mgr. A. Jindrová)
Lidové tradice a pověry (Mgr. Eva Paulusová)
Geologie (i formou procházky) (Mgr. Marek Chvátal)
Nerosty a horniny (Mgr. Marek Chvátal)
Zkameněliny (Mgr. Marek Chvátal)
Od krajinomalby a tradičního malířství po avantgardní směry v dílech malířů Vysočiny (Mgr. Zuzana Nováčková)

Pokud se chystáte prohlédnout si město Havlíčkův Brod či jeho okolí, možná byste uvítali naše průvodcovské služby. Odborný výklad popularizovanou formou, historická fakta, kulturní zajímavosti, to vše jistě zpříjemní Vaše toulky za minulostí i současností. Prohlídku města s výkladem domlouvejte prosím s dostatečným předstihem – osobně na pokladně muzea, na adrese info@muzeumhb.cz nebo telefonicky: 569 429 151. Minimální počet účastníků je 10 osob. Cena 50,-/os.

Kde bychom Vám mohli být s naším průvodcovstvím užiteční?

Prohlídka centra města, Štáflova bašta, Park Budoucnost