Prohlídka památníku Národního odposlechu

V sobotu 27. 4. odpoledne provedl Radomír Dvořák zhruba 80 zájemců po okolí Lipnice nad Sázavou, kde se nacházejí jeho nejznámější díla. Skupina též navštívila Dvořákovu dílnu v areálu firmy Granit. Autorskou výstavu k šedesátinám Radomíra Dvořáka můžete v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod navštívit do 18. května.
Fotil Marek Chvátal.