MIZPAH – beseda s umělcem v anglickém jazyce

Nabízíme vám besedu v anglickém jazyce s mezinárodním umělcem Heshamem Malikem, který vystavuje své obrazy v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod. Výstava s názvem Mizpah zároveň sbližuje návštěvníky s osudem několika židovských rodin z Havlíčkova Brodu.

Studenti a žáci škol se mohou na výstavě zapojit do dvou projektů – mezinárodní projekt „Incomplete“ se snaží propojit uměleckou a neuměleckou sféru. Studenti se snaží popsat své dojmy z vystavených obrazů a přicházet na různé úrovně pojmu národa, soužití, historie. Sami budou tvořit názvy děl a seznámí se s technikou, jakou Hesham Malik svá díla tvoří.

Druhý projekt bude zaměřen na poznání osudů tří rodin z Havlíčkova Brodu. Ukážeme si stopy, které zde tyto rodiny zanechaly a studenti se sami pokusí na základě těchto stop a prezentace v muzeu odvyprávět příběhy rodin. Oba projekty se doplňují a je možné je vzájemně propojovat. Cílem je vytvořit živý projekt, výstavu, která se přetváří a mění podle reakcí mladých lidí.

Hesham Malik se narodil v Bahrajnu, jeho matka pochází z Indie a otec z Pákistánu. Při prezentaci svých projektů narazil na porozumění i nedorozumění, přijetí i odmítnutí. Sám je připraven na besedu se studenty, jeho školní projekty jsou srdeční záležitostí, které již několik let vytváří s nadšením
a s touhou vnést smíření mezi lidi.

Termín besedy je po vzájemné domluvě.

Více o výstavě:

Mizpah je hebrejské slovo, jež označuje v Bibli věž postavenou z kamenů a značí smlouvu mezi lidmi, jež byli nuceni od sebe odejít. Mizpah je smíření, pouto, jež přetrvává, paměť lidí. Mezinárodní umělec Hesham Malik takto pojmenoval projekt, jež prezentuje ve spolupráci s havlíčkobrodským muzeem v Havlíčkově domě od ledna do 3. března 2024. Jeho abstraktní malby vyjadřují témata spojená s židovstvím, obecně se snaží znázornit, jak obtížné je hledání domova, co znamená národnost
a náboženské vyznání.