Regionální učebnice AŤ MĚ TRČKA TRKNE

AŤ MĚ TRČKA TRKNE

Urozený pan Mikuláš Trčka z Lípy a na Lipnici urozeným paním a pánům jakož i pacholkům všelijakým po rozmachu ducha svého vždy toužících a bažících a po rodišti i bydlišti svém se pídících neustále ve shonu tohoto světa nestálého znamená toto psaní:

Já, ctihodný pán pan Mikuláš Trčka z Lípy a na Lipnici rozhodl jsem se zvůle své sloužiti vám jakožto průvodce po místech kraje tohoto, kde všelijaké statky jsem zakoupil a jenžto jest neuvěřitelně bohatý co se přírody, dějin a všelijakých jiných záležitostí dotýče.

Takto uvádí významný šlechtic, jehož rod se zapsal nesmazatelným způsobem do dějin našeho kraje učebnici připravenou Královskou stezkou o. p. s. k vydání a určenou pro pedagogy a školy havlíčkobrodského regionu. Na tomto místě naleznete veškeré informace k učebnici, doprovodný program – workshopy pro učitele a pro žáky, doprovodné úkoly a další.

Elektronická verze učebnice:

Velká kvalita (50 MB)

Malá kvalita (20 MB)

Nejmenší kvalita (15 MB)

Jednotlivé prezentace dle zaměření: