SPOZAŽIVOTA II. – edukační program k výstavě

Edukační program navazuje na výstavu Spolek základ života, která se věnuje spolkové činnosti na přelomu 19. a 20. století v Německém Brodě. Jednalo se o významnou změnu v životě občanů, která velkou měrou ovlivňovala podobu naší společnosti. Na žáky čeká krátké povídání o působení spolků v našem městě a jejich úloze a významu pro společnost. V druhé části programu budou žáci pracovat ve skupinkách s pracovními listy a plnit úkoly ve výstavě.

Termín: 9. října – 20. prosince 2023
Zaměření: 2. st. ZŠ, SŠ, pro mladší žáky podobný program zde
Délka programu: 60 min
RVP: Člověk a společnost
Cena: 30Kč/žák

Kontaktní osoba:
Vendula Marková DiS.
Tel.: 739 582 775
edukator@muzeumhb.cz