SPOZAŽIVOTA I. – edukační program k výstavě

Edukační program navazuje na výstavu Spolek základ života a seznámí děti s činností spolků v Německém Brodě, které významným způsobem ovlivňovaly kulturní dění a naši společnost na přelomu 19. a 20. století.

Hravou formou se děti dozví o pestré škále spolků, které působily v našem městě, budeme si povídat o jejich činnosti a významu. V další fázi programu nás čeká práce ve skupinkách, kde navrhneme svůj spolek a výtvarně zpracujeme vizuální podobu jeho propagačních materiálů. Program přizpůsobíme věkovým možnostem konkrétních skupin.

Termín: 9. října – 20. prosince 2023
Zaměření: MŠ, 1. st. ZŠ, pro starší žáky podobný program zde
Délka programu: 60 min
RVP: Člověk a společnost
Cena: 30Kč/žák

Kontaktní osoba:
Vendula Marková DiS.
Tel.: 739 582 775
edukator@muzeumhb.cz