Zaměstnanci muzea

Pozn. (a) = @

Mgr. Eva Fikarová
ředitelka, kurátorka sbírek, výstavářka, religionistka
tel.: 569 429 151
e-mail: fikarova(a)muzeumhb.cz

Mgr. Alena Jindrová
zástupkyně ředitelky, historička novějších dějin, kurátorka sbírek, výstavářka
tel.: 569 429 151
e-mail: jindrova(a)muzeumhb.cz

Mgr. Ondřej Neubauer
knihovník, historik 19. a 20. století, správce webu a propagace,
kurátor sbírek, výstavář, administrativní a spisový pracovník
tel.: 569 429 151
e-mail: knihovna(a)muzeumhb.cz

Dušan Naňák
kurátor sbírek, výstavář
tel.: 569 429 151
e-mail: nanak(a)muzeumhb.cz

Mgr. Josef Krpálek
archeolog
tel.: 569 429 151
e-mail: archeolog(a)muzeumhb.cz

Vendula Marková, DiS.
edukátorka
tel.: 569 429 151
e-mail: edukator(a)muzeumhb.cz

Mgr. Zuzana Svobodová
toho času na mateřské dovolené
tel.: 569 429 151
e-mail: svobodova(a)muzeumhb.cz

Kamila Štellerová
konzervátorka, správkyně depozitáře
tel.: 569 443 601
e-mail: stellerova(a)muzeumhb.cz


Provozní pracovníci

Ing. Věra Šídlová
ekonomka
tel.: 569 429 151
e-mail: sidlova(a)muzeumhb.cz

MgA. Martina Adler
toho času na mateřské dovolené
tel.: 569 429 151
e-mail: knihovna(a)muzeumhb.cz

Renáta Nečasová
průvodkyně, pokladna
tel.: 569 429 151
e-mail: pokladna(a)muzeumhb.cz

Bc. Marie Veverková
průvodkyně, pokladna
tel.: 569 429 151
e-mail: pokladna(a)muzeumhb.cz


Dny Otevřených Ateliérů

Mgr. Ondřej Neubauer
hlavní koordinátor DOA
tel.: +420 737 451 928
e-mail: knihovna(a)muzeumhb.cz

Příprava, organizace: 
Mgr. Lucie Neubauerová

Grafické práce:
MgA. Martina Adler

Příprava nového webu DOA:
Tomáš Málek

Pozn. (a) = @