O muzeu

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a sídlí v horní části Havlíčkova náměstí v budově Havlíčkova domu, více o historii a vzniku muzea se můžete dočíst zde.

Vize Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod

Chceme odborně chránit a rozšiřovat sbírky Kraje Vysočina s respektem a úctou k fenoménům regionu Havlíčkobrodska. Profesionální prací, pozitivním přístupem a vstřícností všech zaměstnanců muzea, reprezentovat organizaci, Kraj Vysočina a region Havlíčkobrodsko.
Péčí o sbírkový fond, badatelskou, publikační a výstavní činností propagovat kulturně – historické fenomény regionu a přispívat k předávání kulturního a historického odkazu budoucím generacím. Spolupracovat s veřejností, organizacemi, samosprávami a zřizovatelem ve prospěch uchování kulturně-historického bohatství Kraje Vysočina – regionu Havlíčkobrodsko.

Motto: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod – paměťová instituce Kraje Vysočina, garant profesionální muzejní práce v regionu Havlíčkobrodsko, pozitivní a vstřícná organizace, která je tu pro Vás.

Indentifikace ekonomického subjektu
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Havlíčkovo náměstí 19
580 01 Havlíčkův Brod
e-mail: info@muzeumhb.cz
www.muzeumhb.cz
tel.: 569 429 151

Kontakty na jednotlivé zaměstnance muzea.

č.ú. KB 11237521/0100
IČO: 00083607

Identifikátor datové schránkyyxik6f7

Muzeum není plátcem DPH

Zřizovatel
Kraj Vysočina
Krajský úřad kraje Vysočina
Žižkova 57
Jihlava