Chcete darovat či prodat historický předmět?

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod se zaměřuje zejména na regionální dějiny a kulturu. Jeho sbírky obsahují předměty z mnoha různých oborů, například z oblasti keramiky, skla, textilu, obrazů, fotografií a podobně. Kurátoři jednotlivých sbírek rozhodují o tom, co muzeum přijme. Pokud máte zajímavý předmět, který se týká regionálních dějin, a chcete, aby byl dobře uchován, muzeum je vhodné místo. Existují dva způsoby, jak se může Váš předmět stát sbírkových předmětem muzejního inventáře:

  • Předmět můžete darovat. Sepíšeme s Vámi oficiální darovací smlouvu, předmět se tak stane majetkem Kraje Vysočina a bude uložen do příslušné sbírky MVHB.
  • Předmět můžete prodat. Buď nabídnete předmět s již stanovenou cenou, nebo necháte kurátora, aby dle svého nejlepšího uvážení a odbornosti ocenil předmět sám. Nabídka koupi bude pak předložena nákupní komisi muzea, která musí celou transakci schválit. Následně bude podepsána kupní smlouva, peníze převedeny na účet a předmět předán. Ten se tímto stane majetkem Kraje Vysočina a bude uložen do příslušné sbírky MVHB.

V obou případech platí, že se kurátor může rozhodnout, že nabízený předmět nezhodnotí jím spravovanou sbírku a tudíž ho odmítne. Může ovšem doporučit jinou instituci, kam lze předmět nabídnout.

Vždy je vhodné kontaktovat nejdříve kurátora skrze email či telefon. Ten ve většině případů navrhne osobní schůzku, kde si nabízený předmět prohlédne.

Kontaktujte naše zaměstnance podle druhu sbírek, do které by měl případný nález spadat. Nevíte-li si rady můžete se obrátit  na náš obecný kontakt.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají rozšiřovat muzejní sbírky!

Tým Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod