Zaměstnanci muzea

Pozn. (a) = @

Mgr. Eva Fikarová
ředitelka, kurátorka sbírek, výstavářka, religionistka
toho času na mateřské dovolené
e-mail: fikarova(a)muzeumhb.cz

Mgr. Alena Jindrová
zástupkyně ředitelky, historička novějších dějin, kurátorka sbírek, výstavářka
tel.: 569 429 151
e-mail: jindrova(a)muzeumhb.cz

Mgr. Martin Firon
historik raného novověku, kurátor sbírek, výstavář
tel.: 569 429 151
e-mail: firon(a)muzeumhb.cz

Bc. Veronika Kadlecová
knihovnice, kurátorka sbírek
tel.: 569 429 151
e-mail: knihovna(a)muzeumhb.cz

Dušan Naňák
kurátor sbírek, výstavář
tel.: 569 429 151
e-mail: nanak(a)muzeumhb.cz

Mgr. Josef Krpálek
archeolog
tel.: 569 429 151
e-mail: archeolog(a)muzeumhb.cz

Vendula Marková, DiS.
edukátorka, správkyně webu
tel.: 569 429 151
e-mail: edukator(a)muzeumhb.cz

Mgr. Zuzana Svobodová
toho času na mateřské dovolené
tel.: 569 429 151
e-mail: svobodova(a)muzeumhb.cz

Kamila Štellerová
konzervátorka, správkyně depozitáře
tel.: 569 443 601
e-mail: stellerova(a)muzeumhb.cz


Provozní pracovníci

Ing. Věra Šídlová
ekonomka
tel.: 569 429 151
e-mail: sidlova(a)muzeumhb.cz

Bc. Marie Veverková
průvodkyně, pokladna
tel.: 569 429 151
e-mail: pokladna(a)muzeumhb.cz

Renáta Nečasová
průvodkyně, pokladna
tel.: 569 429 151
e-mail: pokladna(a)muzeumhb.cz


Dny otevřených ateliérů

Vendula Marková

edukator@muzeumhb.cz

+420 739 582 775

Pozn. (a) = @