Obory a sbírky

Motto: Řadu věcí a jevů, které nás dnes obklopují a jeví se nám jako samozřejmé, budou naši potomci považovat za úsměvné a nepochopitelné. Muzea pomáhají současné společnosti pochopit události dob minulých.

Cílem činnosti Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod je péče o sbírky a fondy muzea, jejich doplňování, získávání nových přírůstků a prezentace sbírek formou výstav, edukací či vědeckých činností.

Všechny sbírky jsou přístupné badatelům a část z nich je k nahlédnutí dostupná i na webu xy. Pokud máte zájem o zpřístupnění některé sbírky, neváhejte nás kontaktovat. Zde je k dispozici celý badatelský řád a badatelské služby.

V souladu s koncepcí rozvoje sbírek sbíráme předměty historické a umělecké hodnoty, které dokladují život společnosti. Pokud nám chcete pomoci v naší práci, budeme rádi, pokud nás upozorníte na možnost získání zajímavých předmětů. Sbírky získáváme prostřednictvím darů, dědictvím či koupí. Zde je k dispozici celý  darovací a prodejní řád.

Přehled sbírek