Sbírka Městského muzea Ledče nad Sázavou

Havlíčkobrodské muzeum získalo v devadesátých letech 20. století zrušením ledečského městského muzea jeho historickou a knihovní sbírku. Sbírkotvorná činnost tohoto muzea se zaměřovala průřezově na všechny sbírkové obory (především na textil, nábytek a další předměty z venkovských a městských domácností) vztahující se regionálně na bývalý ledečský okres. V současné době je větší část sbírky dlouhodobě zpřístupněna ve výstavních místnostech hradu Ledeč nad Sázavou.