Naše činnost

Vědecká a výzkumná činnost muzea

Vědecko – výzkumná a badatelská činnost je logickým základem naší činnosti. Musíme o sbírkové předměty řádně pečovat, ale musíme také řadu věcí a souvislostí znát. Vědecko – výzkumná a badatelská činnost pomáhá ozřejmit dosud neprozkoumané detaily a souvislosti, které se týkají nejrůznějších předmětů a jevů. Díky této činnosti se dozvídáme řadu poznatků, které se mohou publikovat a získáváme také nové sbírkové předměty. V rámci této činnosti také provádíme restaurování a konzervaci sbírkových předmětů.

Vědecko-výzkumná a odborná činnost

Sklářství na Vysočině

Pracovníci muzea spolu s externími spolupracovníky pracují na dlouhodobém vědeckovýzkumném projektu sklářství na Vysočině. Výzkum navazuje na mapování zaniklých skláren na Havlíčkobrodsku (Mgr. Pavel Rous, Mgr. Eduard Veselý). Cílem je popsat historické sklárny na území celého Kraje Vysočina, doložit existenci těchto skláren hmotnými nálezy a publikovat výsledky prostřednictvím výstavy a popularizační publikace. Současně probíhá dokumentace současné produkce skláren na Vysočině s cílem představit ji spolu s historickými sklárnami ve zmíněné publikaci a výstavním projektu.

Odpovídají: Mgr. Zuzana Svobodová

Těžba a zpracování polymetalických rud na Havlíčkobrodsku

Vědeckovýzkumný úkol „Těžba a zpracování polymetalických rud na Havlíčkobrodsku“ ve spolupráci s MV Jihlava.

Archeologické výzkumy

Archeologické výzkumy formou smluvních i nesmluvních archeologických akcí (v rámci toho průběžně vypracovávat vyžádaná odborná vyjádření a písemné smlouvy, ohlašovat zahájení jednotlivých akcí, vést archeologický deník, pořizovat terénní dokumentaci, vyhotovovat expertní dodatky pro stavebníky/investory a zpracovat závěrečné zprávy o smluvních archeologických akcích MV HB pro ARÚ Praha).
Odpovídá: Mgr. Josef Krpálek

Expozice Havlíčkobrodska

Práce na chystané expozici Havlíčkobrodska.
Odpovídají: Mgr. Alena Jindrová, Mgr. Michal Kamp (externí pracovník)

Etnografické projekty

Spolupráce s muzei kraje Vysočina na celokrajských etnografických projektech.
Odpovídá: Mgr. Alena Jindrová, Dušan Naňák

Osobnost a dílo Karla Havlíčka Borovského

Ve spolupráci s externími odborníky provést analýzu a stanovení cílů vedoucích ke komplexnímu zpracování osobnosti a díla Karla Havlíčka Borovského.
Odpovídá: Mgr. Martin Firon

Expozice Jaroslava Haška

Reinstalace a doplnění expozice Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou.
Odpovídá: Mgr. Martin Firon

Rozvoj expozic a péče o sbírkové předměty

S Městským úřadem Ledeč nad Sázavou a Obecním úřadem Lipnice nad Sázavou metodicky spolupracovat při rozvoji tamějších expozic a zajištění péče o sbírkové předměty.

Novější historie Havlíčkobrodska

Pokračování prací na zjištění skutečností vztahujících se k novější historii regionu Havlíčkobrodska. Práce bude zaměřena na historii židovských obcí na Havlíčkobrodsku a jejich zánik během druhé světové války.
Odpovídá: Mgr. Alena Jindrová

Rozhovory s pamětníky

Spolupráce s Konfederací politických vězňů a kabelovou televizí HB-in na realizaci audio-video rozhovorů s pamětníky, pronásledovanými v 50. letech.
Odpovídá: Mgr. Alena Jindrová