Archeologie

Sbírka je tvořena artefakty z území bývalého okresu Havlíčkův Brod a v malé míře také z jiných míst Kraje Vysočina. Nejstaršími předměty uloženými ve sbírce jsou kamenné nástroje datované do pozdního paleolitu, neolitu a eneolitu. Středověké a novověké artefakty pocházejí z měst, vesnic i panských sídel v regionu.

Součástí sbírky jsou také vzorky místní historické výroby, ať už jde o stříbro rudné hornictví, hutnictví železa, nebo v neposlední řadě sklářské hutě. Sbírka je doplňována zvláště vlastní činností při archeologických výzkumech jak záchranných, tak badatelských. Do sbírky jsou přijímány také artefakty náhodně nalezené a předané veřejností.