Sklo

Ve sbírce je zastoupeno historické užitkové sklo, dokládající běžnou produkci skláren a brusíren na Vysočině zejména v 19. století, dále sklo technické i umělecké, jež dokumentuje produkci továren 20. století i současnou výrobu regionálních skláren (Caesar Crystal, Janštejn, Valner, Bohemia Machine, Crystalite Bohemia). Nejstarší je sklenička dvojstěnka z roku 1714. Jednou z nejcennějších kolekcí jsou produkty škrdlovické sklárny, unikátní soubor luxusního skla brusírny Vlček ze Světlé nad Sázavou, sklárny v Tasicích, Janštejně aj. Primárním cílem akviziční činnosti je dokumentace tvorby historických skláren na Vysočině a vytváření průřezových kolekcí současných skláren a rafinerií.