Textil

Sbírka textil obsahuje oděvní součásti, bytové doplňky a uniformy. Mezi nejvzácnější sbírkové předměty náleží empírový plášť ze zlatého hedvábí a dále zejména regionální kroje. Havlíčkobrodsko sice nepatřilo mezi nejvýraznější etnografické oblasti, přesto i zde nalezneme krojové součásti typické pro náš region. V německých oblastech regionu byl nošen tzv. pajerský kroj. V současnosti je zaměřen sběr předmětů na části oděvů a krojů, které mají doložitelný a prokazatelný vztah k havlíčkobrodskému okresu.