Keramika

Sbírka Keramika zahrnuje díla lidové tvořivosti i tovární výroby z českých a německých zemí. Z rukodílné hrnčiny obsahuje například moravskou lidovou keramiku a nepočetný soubor vzácné habánské keramiky. Nejstarší hrnčířské výrobky reprezentuje několik desítek celistvě dochovaných nádob pocházejících ze 13. až 14. století, které byly nalezeny v Havlíčkově Brodě v 1. polovině 20. století.