Cín a barevné kovy

Sbírku tvoří hlavně předměty utilitárního charakteru, a to především cínové nádobí a měděné pečící formy, ale i předměty liturgické, jako například kostelní svícny, kropenky a náhrobní destičky. Svým původem předměty spadají povětšinou do 17. až poloviny 19. století, tedy éry rozkvětu cínařského řemesla.