Jaroslav Hašek

Základ sbírkové skupiny Jaroslav Hašek tvoří památky, které se nacházely v Památníku Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou. Sbírková skupina Jaroslav Hašek je rozdělena na 3 podskupiny – knihovna, literární a dokumentační fond, osobní památky.

Podskupina Knihovna obsahuje různá starší vydání Haškových děl, včetně cizojazyčných, a dále díla o Jaroslavu Haškovi. V současné době je doplňována o nová, popřípadě i starší vydání Haškových děl. Podskupina Literární a dokumentační fond zahrnuje zejména propagační materiály týkající se festivalů humoru a satiry „Haškova Lipnice“, dokumenty se vztahem k fungování Památníku Jaroslava Haška, různé materiály a výstřižky k Jaroslavu Haškovi a jeho dílu původem ze Sovětského svazu, dále pak kopie dokumentů a fotografií ze života Jaroslava Haška a jediný přímý originál – Haškův vzkaz příteli Bondymu. Podskupina Osobní památky je nejvýznamnější a obsahuje skromné památky, které se dochovaly po Jaroslavu Haškovi v jeho domku v Lipnici nad Sázavou. Vedle nábytku jsou to především hodinky, které nosil v posledním období života, či balalajka a samovar, které si přivezl z Ruska.