Železo

Sbírku tvoří různorodé železné předměty kované i litinové, kdysi sloužící například ke svícení – loučníky, slavnostním salvám – litinové hmoždíře, ale i hmoždíře užívané v domácnosti. Vedle železných zábradlí a kladkostroje jsou zastoupeny kované a litinové náhrobní kříže a plechové korouhve věžních zakončení. Většina z předmětů je datována do 19. století.