Knihovna muzea

„Nedá se upříti, že celá krajina za krátký čas jiné tvářnosti nabude, když se v ní několik knihoven zařídí a v lidu chuť ke čtení moudře vzbudí.“

(Karel Havlíček Borovský: Národní noviny, 5. 4. 1848)

Využijte širokých možností knihovny našeho muzea. Pro prezenční studium Vám knihovna nabídne publikace týkající se regionální historie a vlastivědy. Dále jsou Vám k dispozici sborníky a odborné časopisy. Součástí knihovního fondu jsou i publikace vydané za podpory Edice Vysočiny. Celý knihovní fond je zpracováván v počítačovém programu Tritius. V současné době je zpracováno na 3500 svazků, další záznamy jsou průběžně doplňovány. Pro badatelské účely lze také nabídnout služby fotoarchivu.

Knihovna Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod se nachází v 2. patře Havlíčkova domu a je evidována Ministerstvem kultury ČR jako základní knihovna se specializovaným fondem, pod evidenčním číslem 4365/2002.

  • Při využívání služeb knihovny je třeba řídit se knihovním řádem.
  • Online katalog Tritius Vám umožní prohlížet si online všechny dostupné tituly knihovny.
  • Regionální literatura a historické dokumenty v digitalizované podobě

Návštěvní doba pro veřejnost

Pondělí      8:00 – 13:00
Středa        8:00 – 13:00
Pátek         8:00 – 13:00

Polední přestávka 11:00 – 11:30

Po dohodě s knihovníkem si můžete návštěvu domluvit i mimo uvedenou otevírací dobu.

Nabídka služeb

  • Výpůjční
  • Kopírování a skenování
  • Zajištění fotokopií z fotoarchivu
  • WiFi Internet

Kontaktní osoba

Markéta Vajdová
Tel.: 569 429 151
knihovna(a)muzeumhb.cz