30. výročí sametové revoluce

16.11.

Konference 30 LET SAMETOVÉ REVOLUCE

  • Úvodní slovo: Michal Kamp, Alena Jindrová
  • Příspěvky:
  • Prokop Tomek: „Nepřítel nebo spojenec? Československá lidová armáda během sametové revoluce“
  • Pavel Chalupa: „Deset dnů, které otřásly Československem“
  • Adam Drda: „Co slavit? V listopadu 1989 se nám otevřela příležitost, kterou jsme do značné míry promarnili“
  • Jiří Suk: „Občanské fórum – pokus o jinou politiku“
  • Jan Schneider: „17. listopad v datech“
  • Petr Pazdera Payne: „Můj devětaosmdesátý, od Salmana Rushdieho po Martina Šmída“

Havlíčkobrodské muzeum pořádá k 30. výročí sametové revoluce konferenci, která se bude konat 16. listopadu od 15.00 do 18.00 v sále staré radnice. Konference je určena pro širokou veřejnost a jejím cílem je nejen zavzpomínat na dobu nedávno minulou, která se však již pozvolna stává historií, ale nabídnout i různé úhly pohledu na dění před třiceti lety. Zazní příspěvky našich předních historiků, kteří se specializují na dějiny 2. poloviny 20. stol – Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu a Jiřího Suka z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, který je autorem skvělých publikací o sametové revoluci, Občanském fóru a Václavu Havlovi. Formou úvah a otázek se nad sametovou revolucí zamyslí známý novinář a popularizátor moderních dějin Adam Drda. Zavzpomínat přijedou lidé, kteří byli přímo v centru dění – Pavel Chalupa a Petr Pazdera Payne. Pavel Chalupa byl v listopadu 1989 studentem DAMU, který se čile angažoval ve stávkovém výboru. Petr Pazdera Payne přijede zavzpomínat, jak to bylo se zvěstí o údajné smrti studenta Martina Šmída. Dobový kvas a změny zažil na vlastní kůži i Jan Schneider, který je již několik let spojen svým domovem s Havlíčkovým Brodem a který by rád připomněl některá i trochu opomíjená fakta dané doby. Věříme, že své vzpomínky a zamyšlení přednesou i návštěvníci konference, kteří jsou srdečně zváni, aby si nejen vyslechli příspěvky hlavních řečníků konference, ale aby spolu s námi kladli otázky a vyjádřili své názory na události, jež doposud rezonují v současné společnosti našeho státu. Chceme dát příležitost všem, kteří věří, že jedním ze základních pilířů demokracie je svobodná diskuse postavená na principech slušnosti, otevřenosti a vzájemného respektu.

 

 

← Zpět na přehled