Dny Otevřených Ateliérů na Vysočině 2021

2.10. - 3.10.

Zdravíme všechny naše příznivce, rádi bychom vás pozvali na 11. ročník DOA v letošním roce.

V Kraji Vysočina se bude konat ve dnech 2.-3. října!

Myšlenka letošního 11. ročníku, jak můžete usoudit i z aktuálního loga, se točí okolo pojmu „křehkost“. Jak píše Puškin: „Údery kladiva drtí sklo a zpevňují železo.“ Snad v každém odvětví umění se najde tvůrčí postup a dílo, které je náročné na výrobu právě proto, že je ve výsledku křehké a při nesprávné manipulaci s ním mu hrozí nevratné poškození. Ať už se jedná o papírové krajky, vitráže, mozaiky apod. Téma letošních DOA se odráží také od obecné situace v loňském a letošním roce. Více nežli důrazně jsme poznali, jak křehké mohou být některé ze základních hodnot našeho života, včetně zdraví a rodiny. Křehké se v souvislosti s epidemií ukázaly být také některé společenské vazby a zažité veřejné dění. Jsme tu ale stále a naše tvořivost neutuchá, možná právě díla vzešlá z „doby koronavirové“ budou jednou originálním umělecko-historickým svědectvím o našich radostech a starostech v situaci, kterou si jen málokdo v soudobé minulosti mohl představit.

Dny otevřených ateliérů jsou podzimní slavností výtvarného umění a uměleckých řemesel, jejichž cílem je propagace umění, řemesel a zprostředkování kontaktu tvůrce a návštěvníka. Konají se tradičně ve čtyřech příhraničních regionech. Kromě Vysočiny se do akce zapojují také tvůrci v Jihomoravském a Jihočeském kraji a za hranicemi v Dolním Rakousku, kde akce před lety vznikla.

Záštitu nad 11. ročníkem Dnů otevřených ateliérů na Vysočině převzal pan Mgr. Roman Fabeš, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Více informací a seznam vystavujících naleznete na www.vysocina-kultura.cz

Termíny DOA 2021 v ostatních krajích:

• Jihomoravský kraj: 25. – 26. září
• Jihočeský kraj: 9. – 10. října
• Dolní Rakousko: 16. – 17. října

GALERIE Z LETOSNÍHO ROČNÍKU:

 

← Zpět na přehled