Odkaz brodských spolků. Komentovaná procházka po místech občanského života 19. století

14.10.

📎 Druhá polovina devatenáctého století znamenala uvolnění politických poměrů a rapidní nárůst občanského života. Kdo se neangažoval, jako by nežil. V Německém Brodě vznikly desítky spolků sdružujících zájemce o politiku, cyklistiku, zpěv, přírodu, divadlo, železnici či včely.

📎 Hlavním smyslem však bylo utužování českého vlastenectví a formování veřejného mínění v zemi. Některé spolky jako Jasoň či Adivadlo vydržely dodnes, ale i ty zaniklé jako Budoucnost zde zanechávají významnou stopu.

📎 Procházka s komentářem Michala Kampa zavede všechny zájemce na místa, kde vznikaly první občanské aktivity německobrodských občanů: hotel U Černého orla, hostinec U Vránů, hostinec U Vašatů, Kotlina, sokolovna a bývalé divadlo. Skončit lze symbolicky v kokořínské hospodě, oblíbené destinaci dělnických spolků před začátkem první světové války. A vlastně i během ní.

Sraz u muzea v 9. 30.
Vstupné dobrovolné.
www.muzeumhb.cz

← Zpět na přehled