Boj Čechů a Němců aneb po stopách Haškových v Jihlavě (zájezd)

Boj Čechů a Němců aneb po stopách Haškových v Jihlavě, je název další akce v rámci Haškových oslav pořádané naším muzeem. Zájezd do Jihlavy se konal v pátek 12. května a byl zahájen komentovanou prohlídkou výstavy na nádvoří Krajského úřadu v Jihlavě, na kterou navazovala krátká procházka s historikem Radimem Gondou na téma meziválečných společenských a sociálních poměrů v Jihlavě.