Digitální archiv MV HB


Vzhledem k tomu, že naše muzejní fondy obsahují řadu zajímavých exponátů, historických pramenů a materiálů, které nelze pro jejich křehkost zpřístupňovat fyzicky, rozhodli jsme Vám otevřít dveře alespoň virtuálně pro Vaše obohacení či samostudium.

Písemné prameny a dokumenty

Mapy

Exponáty