Dny otevřených ateliérů na Vysočině 2023

👉 Dny otevřených ateliérů na Vysočině letos proběhnout 7 a 8. října, máte-li chuť se zapojit, je pravý čas se přihlásit.

🤜 Kdo se může do akce zapojit?

Akce se může zúčastnit jakýkoliv umělec, který působí v Kraji Vysočina. Může se zapojit i umělec, který na území kraje nebydlí – musí však na území kraje umělecky působit. Zapojit se může profesionál, amatér, umělecká škola, umělecký kroužek, sdružení umělců, galerie – zkrátka kdokoliv, kdo tvoří a přispívá okolí uměním.

👍 Co akce obnáší?

Dny otevřených ateliérů na Vysočině jsou podzimní slavností umění, která má v našem kraji tradici již od roku 2010. Brány do svého tvůrčího zázemí otevírají nejrůznější umělci z celého Kraje Vysočina. Malíři, sochaři, grafici, keramici, kováři, šperkaři, oděvní výtvarníci a další umožní návštěvníkům dozvědět se něco více o své tvorbě a někteří je do ní i rádi zapojí.

👌 Jakým způsobem umělec svůj ateliér, dílnu či umělecká díla představí je čistě na něm. Pokud například ateliér nemá, či není dispozičně zařízení pro tuto akci, rádi mu pomůžeme se zajištěním jiného prostoru (např. galerie v daném místě, či spojení s jiným umělcem).

💪 Propagaci akce zajišťuje organizátor – Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. Jedná se o plakáty akce, propagační vlajky a především o katalog, který obsahuje seznam všech zapojených umělců, včetně map a dalších informací, které slouží návštěvníků pro lepší orientaci během akce. Akce je pro návštěvníky i ateliéristy zdarma.

Více informací naleznete na stránkách Dnů otevřených ateliérů www.doavysocina.cz