Komentovaná prohlídka areálu v Sopotech

První zmínka o kostele Navštívení Panny Marie v Sopotech, což je osada v Sobíňově, pochází z roku 1358. Později se toto místo stalo poutním, a to díky daru kopie milostného obrazu Panny Marie Pasovské. Původně gotický farní kostel byl přestavěn v polovině 18. století v barokním stylu. Důvodem bylo zřejmě to, že jeho kapacita už nestačila a proudily sem davy poutníků.

Zajímavým mobiliářem jsou barokní varhany z roku 1749, které jsou s největší pravděpodobností dílem varhanářského mistra Vojtěcha Schrayera z Kuksu.

Komentovaná prohlídka v Sobíňově, sraz  u kostela.