Konference Spor o smysl dějin husitství ve 20. století

Mezinárodní konference se uskuteční u příležitosti 600. výročí úmrtí husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova.

Husitství a vše s ním spojené je opakujícím se fenoménem. Lidé v různých historických epochách na husitství nahlíželi buď kladně, záporně, anebo se dokonce oba protipóly mísily dohromady. Konference se bude věnovat předně době 20. století.

Délka příspěvků pro konferenci je stanovena na 20 minut. Příspěvky bude možné následně otisknout ve sborníku Havlíčkobrodsko.