Lipnická bible 1421-2021

V těchto dnech vrcholí závěrečná část příprav projektu, jehož cílem je upozornit na 600.výročí vzniku latinského rukopisu tzv. LIPNICKÉ BIBLE. U jeho začátku stála iniciativa spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici, který se v roce 2016 spojil s Muzeem bible v Oklahoma City a později ve Washingtonu, kde je dnes cenný rukopis uchováván. Na české straně požádal o spolupráci přední odbornici na středověké latinské písemnictví doc. Lucii Doležalovou PhD. a obrátil se rovněž na Marka Hanzlíka z hradu Lipnice nad Sázavou s návrhem připomenout výročí vzniku rukopisu společným projektem.

Náš plán  měl od počátku dvě části: výstavu a knižní monografii. Obě měly stejný cíl, připomenout zevrubně v roce kulatého výročí (2021) okolnosti vzniku, lokalizace i autorství Lipnické bible, ale rovněž i celkový kulturní kontext tohoto díla, jeho historické souvislosti v době vzniku a připomenout poselství, jež přináší dnešku.

Už v roce 2016 jsme v Okrouhlici a na Lipnici uvítali ředitele sbírek Musea Of The Bible dr. Davida Trobische a paní Gabrielu Holthuis, kteří vyjádřili projektu maximální podporu včetně velkorysé nabídky na zapůjčení originálu Lipnické bible pro vystavení na Lipnici.

 Následovaly roky organizačního úsilí, jednání, koncepční a badatelské práce. Dnes jsou práce na knižní monografii i výstavě v závěrečné fázi. Na přípravě jednotlivých témat se pod vedením Lucie Doležalové a Karla Pacovského podílelo dalších 16 spoluautorů. Grafickou podobu knihy o rozsahu téměř 400 stran i výstavních panelů vytváří ve studiu Srdce Evropy grafička Tereza Zumrová.

Usilujeme o to, aby kniha i výstava LIPNICKÁ BIBLE spatřily světlo světa ve stejný den: 26. června 2021. Věříme, že se to povede i navzdory půldruhého roku trvajícím nejistotám, které plynou z globální pandemie.

Kulturní událost, jíž bude 600. výročí vzniku LIPNICKÉ BIBLE, se může stát jednou z prvních vlaštovek návratu k normálnímu životu, na který se všichni těšíme.