Na Korábu umění

Ve dnech 2. 2. – 26. 3. bude v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod probíhat bilanční výstava výtvarných prací studentů Gymnázia Havlíčkův Brod.

Gymnázium nabízí všem studentům všeobecné vzdělání, které jim umožní najít uplatnění jak v běžném životním provozu, tak při dalším studiu na kterémkoliv typu vysoké školy. Nezapomínáme při tom ani na obory umělecké. Výtvarný ateliér Daniela Korába dlouhá léta umožňuje všem zájemcům tvořivě rozvíjet jejich výtvarné talenty, o čemž se budou moci návštěvníci výstavy sami přesvědčit.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 2. 2. 2023 v 17.00, vystoupí na ní mj. pěvecký sbor gymnázia. Těšíme se, že se při této příležitosti potkáme se současnými studenty, absolventy a dalšími příznivci a přáteli školy!