Archeologie ve sv. Kateřině

Kostel sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě prochází v současné době rozsáhlou rekonstrukcí. Při této příležitosti byla podniknuta archeologická sondáž do podlahy kostela. Odhalené archeologické vrstvy dokládají nepřetržitou lidskou aktivitu na lokalitě od středověku až po současnost. Zajímavé jsou především vrstvy nánosů bahna a říčního písku, které patrně odkazují na četné novověké záplavy na lokalitě. Masivní kamenné zdivo, sloužící jako základ pro novověkou cihlovou zeď současného kostela, snad může představovat zbytek původní středověké kostelní stavby, která podle písemných pramenů zanikla okolo poloviny 17. století. Tuto hypotézu bude však ještě nutné ověřit dalším archeologickým výzkumem.