Brod vodní

K brodským přírodním dominantám patřila vždy voda: řeka Sázava či vodní plochy uvnitř města i na jeho okrajích. Tento motiv se objevuje i na mnoha historických pohlednicích našeho města. Zejména rybníky Hastrman a Obora v dnešním parku Budoucnost, byly fotografy oblíbeny za všech ročních obdobích.