Dělnická kolonie a druhoválečný lágr Štrauchovna

Přijďte se podívat na výstavu o archeologickém výzkumu, který se uskutečnil před stavbou JV obchvatu Havlíčkova Brodu.

Jednou z prezentovaných archeologických lokalit je i dělnická kolonie a druhoválečný lágr Štrauchovna u Termesiv. Dělnická kolonie byla založena ve 30. až 40. letech 20. století a zanikla na počátku 70. let 20. století. Archeologickým výzkumem se podařilo odkrýt téměř celý tábor o rozloze 0,3 ha. Bylo zde nalezeno množství archeologických nálezů, které ilustrují životy lidí v této zajímavé a zapomenuté lokalitě. Nálezy si můžete prohlédnout u nás v muzeu.