Jak velká je lipnická Bílá věž?

Na zřícenině Bílé věže u hradu Lipnice nad Sázavou probíhá v současné době zpevňování a fixace koruny zdiva.
Část obvodu věže byla dosud překryta kameny a při jejich odstraňování provedl archeolog našeho muzea Josef Krpálek záchranný archeologický výzkum. Díky průzkumu teď víme, že k poslednímu zřícení zdiva došlo nejspíš v mladším novověku. A konečně se dá změřit průměr celé věže: v přízemí činí ca 8, 5 m. Síla zdi věže má mocnost 2 – 2, 5 m.
Každé úterý na tomto místě najdete zajímavosti z našich sbírek, výzkumů či příběhy z historie našeho regionu.