Jak vznikalo muzeum

Zvláště nárožní arkýřový pokoj je zcela věrným obrazem, jak vypadal onoho neblahého dne, 16. prosince 1851, kdy byl z něho Karel Havlíček do Brixenu vyvezen. Tytéž postele, týž noční stolek, táž almara, o níž Havlíček říkával, že jest tak veliká, že by se v ní mohla tancovat čtverylka…“

Takto popisoval muzejník František Petr v roce 1926 instalaci první havlíčkovské expozice v domě na náměstí, kde se (upravená) expozice nachází dodnes. Uvedený pokoj byl několikrát rekonstruován, F. Petr by ho ale jistě poznal i dnes.

Přijďte si poslechnout vyprávění o historii brodského muzea v sobotu 8. června od 17:00!