Jan Žižka v obraze

Letošní rok je významně spojený s Janem Žižkou, který před 600 lety skonal u nedaleké Přibyslavi. Na tohoto husitského vojevůdce pamatují dějiny až do dnešních časů – nejinak tomu bylo i v 1. polovině 20. století, kdy vzniklo několik obrazů uložených v muzejní obrazové sbírce.

Přijďte si připomenout Jana Žižku v proměně 20. století na konferenci v pondělí 17. června!