Krbce z rohů, dřeva i plechu

,,Krbec“ byl toulec (pouzdro) na brousek. Bývaly z hovězího rohu, ze dřeva a později plechové. Dřevěné se vyvrtaly nebo vypalovaly doma, soustružené se kupovaly na trhu.

V krbci musela být voda, aby byl brousek stále mokrý. Kosa se brousila kamenným brouskem, ten rovnal ostří a naklepaná kosa tak rychle neubývala. Nověji se na trhu začaly kupovat ostřejší karborundové brousky. Trhovec, který je prodával, vykřikoval: ,,Karborundum brousek, za korunu kousek.“ Tak lákal hospodáře na své zboží.

Každé úterý na tomto místě najdete zajímavosti z našich sbírek či příběhy z historie našeho regionu.