Mariánský květen

Květen bývá katolíky považován za měsíc Panny Marie. Mnoho mariánských svátků připadá právě na něj: 8. května se slaví Panna Maria, Prostřednice všech milostí, 13. května Panna Maria Fatimská a 31. květen je dnem Navštívení Panny Marie.
Jedním z mariánských objektů ve sbírkách našeho muzea je Immaculata, jejímž autorem je Filip Sancto Hermanno. Plastika z 18. století znázorňuje Pannu Marii se sepjatýma rukama, jak ve zlatém plášti a čepci stojí na stříbrné polokouli a zašlapává hada.