Mattioliho Herbář

Již v roce 1544 vydal významný italský lékař a učenec Pietro Andrea Mattioli v Benátkách svůj Herbář neboli Bylinář jako komentář k překladu latinského textu De materia medica (Pedacius Dioskurides), a v roce 1554 vychází již jako samostatné rozšířené vydání.

Téhož roku přichází Mattioli do Prahy jako osobní lékař arciknížete Ferdinanda Tyrolského a v roce 1562 vychází další rozšířené, tentokrát české, vydání tohoto herbáře u známého pražského vydavatele Jiřího Melantricha z Aventina.

Herbář obsahuje 589 celostránkových dřevořezných ilustrací, vydáván je prakticky až do současnosti a popsané návody k léčení jsou doposud často využívány v rámci bylinkářství.

Druhé české vydání tohoto herbáře z roku 1596 (vydavatel Daniel Adam z Veleslavína), které do češtiny přeložil a předmluvou opatřil známý humanista Tadeáš Hájek z Hájku a obsahuje již kolem 1000 dřevořezných ilustrací, uvidíte v našem muzeu v rámci připravované výstavy Svatojánské bylinky od 20.6. – 30.6. 2024